Regulamin

Regulamin

Biegów Ulicznych i Przełajowych w Powiecie Pilskim  „BIEGAJ Z NAMI 2018” pod patronatem Starosty Pilskiego.

 

1. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 1. Popularyzacja biegania jako środka aktywności ruchowej
 2. Wyłonienie biegaczy uczestniczących w największej liczbie organizowanych biegów
 3. Promowanie walorów turystycznych powiatu pilskiego

2. ORGANIZATORZY:

 1. Organizatorzy poszczególnych biegów
 2. Starostwo Powiatowe w Pile – koordynator cyklu (tel. kontaktowy: 67 210 93 45)

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W cyklu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni urodzeni w 2002 roku lub wcześniej, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego, co muszą potwierdzić, podpisując przed biegiem stosowne oświadczenie.

 4. USTALENIE KOLEJNOŚCI:

 1. Klasyfikację indywidualną prowadzi się na podstawie liczby kilometrów przebiegniętych w cyklu „Biegaj z nami” w ciągu całego sezonu.
 2. Uroczyste podsumowanie cyklu wraz z wręczeniem nagród dla najwytrwalszych nastąpi po zakończeniu cyklu.

5. ZOBOWIĄZANIA STAROSTWA:

 1. Wsparcie organizatorów poszczególnych etapów (finansowe bądź rzeczowe – do wyboru).
 2. Trofea i upominki promocyjne dla trzech najszybszych mieszkańców powiatu pilskiego wśród kobiet i mężczyzn w każdym biegu, w następujących kategoriach:

– Papieski Bieg Przełajowy im. św. Jana Pawła II (7 kwietnia):             – 40-49 lat

– Kaczorska Dziesiątka (21 kwietnia):                                                 – 30-39 lat

– Bieg Bohaterów Krajny (19 maja):                                                    – 50-59 lat

– Bieg im. A. Graja (20 maja):                                                                       – 50-59 lat

– Bieg im. E. Wojciechowskiego „Olka” (9 czerwca):                         – 30-39 lat

– Pilski Bieg Przełajowy im. Jerzego Adamskiego (25 sierpnia):            – 16-29 lat

– Bieg im. Ujskich Powstańców Wlkp. (15 września):                         – 40-49 lat

– Bieg im. kmdra B. Romanowskiego (28 września):                           – 16-29 lat

– Bieg im. Powstańców Wlkp. (6 października):                                  – 60 plus

– Bieg Niepodległości (11 listopada):                                                  – 60 plus

 1. Nagrody dla najwytrwalszych sportowców z powiatu pilskiego (którzy przebiegli najwięcej kilometrów w całym sezonie) podczas podsumowania cyklu.
 2. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

– biegacze w wieku 16 – 19 lat (po trzy wyróżnienia dla kobiet i mężczyzn),

– biegacze w wieku 20 – 29 lat (po trzy wyróżnienia dla kobiet i mężczyzn),

– biegacze w wieku 30 – 39 lat (po trzy wyróżnienia dla kobiet i mężczyzn),

– biegacze w wieku 40 – 49 lat (po trzy wyróżnienia dla kobiet i mężczyzn),

– biegacze w wieku 50 – 59 lat (po trzy wyróżnienia dla kobiet i mężczyzn),

– biegacze w wieku 60 lat i więcej (po trzy wyróżnienia dla kobiet i mężczyzn),

– pary małżeńskie (bez podziału na staż – wyróżnienia dla par, które ukończyły wszystkie etapy).

UWAGA: para małżeńska jest klasyfikowana jedynie w przypadku udziału obojga małżonków w biegu.

Kolejność w danym etapie ustala się na podstawie sumy czasów uzyskanych przez współmałżonków. Para, która uzyska wspólnie najlepszy czas, zdobywa jeden punkt, a każda kolejna o punkt więcej. Zwycięzcą klasyfikacji będzie para, która uzyska najmniejszą sumę punktów i startowała w największej liczbie etapów.
W przypadku równej liczby ukończonych etapów, wyżej znajdzie się para
z mniejszą liczbą punktów (większą wartość niż punkty ma liczba ukończonych etapów).

 1. Stała współpraca ze środkami masowego przekazu w związku z cyklem.

6. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW:

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu oraz na mecie.
 2. Trasę każdego biegu obsługują sędziowie oraz pomoc techniczna, którzy będą pilnować prawidłowego pokonywania trasy przez uczestników.
 3. Zawodnicy przemierzają trasę biegu za pilotem prowadzącym bieg.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu są ubezpieczeni w ramach odpowiedzialności cywilnej (OC).
 5. Organizator, w miarę posiadanych możliwości, honoruje nagrodami uczestników biegu.
 6. Organizator prowadzi listę zawodników uczestniczących w biegu oraz dostarcza do Starostwa w formie protokołu jego wyniki, zamieszczając w nim nazwiska wszystkich osób, które ukończyły bieg, miejsce ich zamieszkania i rok urodzenia.
 7. Wyklucza się zorganizowanie dwóch lub więcej biegów w ciągu jednego dnia.

7. NORDIC WALKING

 1. Podczas części etapów, biegom towarzyszą marsze nordic walking.
 2. Na potrzeby nordic walkingu tworzy się osobną klasyfikację wyników, z podziałem na płeć, ale bez podziału na kategorie wiekowe.
 3. Po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, w rywalizacji mogą wziąć udział osoby urodzone po 2002 roku.
 4. Starostwo Powiatowe w Pile zobowiązuje się do nagrodzenia trofeami i upominkami trzech najszybszych mieszkańców powiatu pilskiego wśród kobiet i mężczyzn podczas każdego etapu.
 5. Nagrody dla najwytrwalszych uczestników cyklu nordic walking z powiatu pilskiego (którzy przebyli najwięcej kilometrów w całym sezonie) zostaną wręczone podczas podsumowania cyklu.

8. INNE

 1. Uczestnicy cyklu wyrażają zgodę na publikację danych osobowych celem sporządzenia klasyfikacji (imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania) oraz zgadzają się na upublicznianie ich wizerunku w fotograficznych relacjach
  z imprez.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia zawodnika z klasyfikacji cyklu
  ze względu na szczególnie rażące przejawy niesportowego zachowania.

zamknijTa strona internetowa może zostawiać na Twoim urządzeniu pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przegladarki. Wiecej informacji o cookies znajduje się tutaj.